سید جلال حسینی : نمی خواهیم فحاشی و خشونت را تحمل کنیم

سایت نودیها :  سیدجلال حسینی در گفت و گوی ویژه اش با ورزش سه با اشاره به حوادث روی سکوهای ورزشگاه غدیر از همه علاقمندان فوتبال می خواهد به کمپین … Read More