یک بارداری چند سونوگرافی لازم دارد؟

یک رادیولوژیست گفت: در طول دوران بارداری انجام سه سونوگرافی ضروری است. دکتر علی‌احسان صالح در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در واقع به صورت اصولی انجام سه سونوگرافی در … Read More