شعر شهادت امیرالمومنین علیه السلام – محمد سهرابی

این روزها تمام تنم درد می کند مانند فاطمه بدنم درد می کند گفتم حسین بر کفنم جوشنی نوشت در دست بی کفن کفنم درد می کند زین خجلتی که … Read More