زهر زنبور نابود کننده ی سلول سرطانی

پژوهشگران در تلاش برای یافتن درمانی مناسب برای سرطان این بار به طبیعت روی آوردند. به گزارش مهر، سرطان در زندگی امروزه شیوع فراوانی پیدا کرده است و تلاش برای … Read More