طلبکار شدن نمایندگان سلفی بگیر با موگرینی از صدا و سیما!

نودیها:وحید یامین پور در برنامه جهان آرا گفت: با یکی از نمایندگان مجلس که با موگرینی سلفی گرفته بود دعوت کردیم که به برنامه بیاید و یا از طریق تماس … Read More