فیلتر سامانه کارانه توسط دولت و واکنش دکتر قالیباف

ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد که تحقق اولین وعده «دولت مردم» با فیلتر دولت مواجه شد.   در پی فیلتر شدن سایت کارانه با دستور … Read More