هشدار سونامی بیکاری ۷ میلیون نفری در ۱۴۰۰

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره سونامی بیکاری بیش از ۷ میلیون نفری در سال ۱۴۰۰ هشدار داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش … Read More