شعر – میلاد امام حسن مجتبی (ع)

ای جان پاک ختم رسل در بدن، حسن! ماه رخت چراغ هزار انجمن، حسن! ریحانه، محمّد و دردانه علی چارم نفر ز سلسله پنج تن، حسن! جان جهان فدات که … Read More