طنز/‌پشت پرده پیش بینی دقیق طوفان در تهران توسط هواشناسی

به نام خدا – بخش سرگرمی نودیها –  دیروز یک بار دیگه طوفان تهران را در نوردید اما نحوه خبر کردن مردن از طوفان هواشناسی واقعا عالی بود. و اما … Read More