نقد فیلم طلا (۱۳۹۷-۱۳۹۸) جشنواره ۳۷ فجر

  نقدفا – نا امیدکننده! محمدجوادکتابی طلای پرویز شهبازی می‌خواهد در مسیر سینمای قصه‌گو باشد؛ اتفاقی که البته در آن موفق نمی‌شود. فیلم خط داستانی‌ ابتدایی‌اش مشخص است و از … Read More