مبارزه با تابوها برای خوش‌تیپ بودن یا نابود شدن برای هیچ

نودیها:بی بی سی فارسی گزارش داد: دسترسی به ماهواره در حال دگرگون کردن فرهنگ بومی و ملی افغانستان بویژه جوانان در این کشور مسلمان است. این رسانه دولتی گزارش داد: … Read More

براندازی در ایران از طریق تهاجم فرهنگی

سایت نودیها : پس از دشمنی های آمریکا از طریق اعمال تحریم های جدید و کارشکنی در اجرای برجام، یک روزنامه آمریکایی پیشنهاد داده که ترامپ در عید نوروز برای … Read More