حسن روحانی در تقاطع «چپ» و «راست»

نودیها:موضوع نسبت میان دولت روحانی و اصلاحات، روز گذشته از سوی برخی از چهره های اصلاح طلب مورد بحث قرار گرفت.بحثی که البته از زمان معرفی کابینه دوازدهم و ترکیب … Read More