سرشماری ۱۳۹۵، صدایی که شنیده نشد

نودیها:سرشماری ۱۳۹۵، صدایی که شنیده نشد گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ در زمانی منتشر شد که افکار عمومی متوجه بحثهای انتخابات ۹۶ بود و گوشها صدای سیاست را … Read More