واکنش‌ها به تجارت وزیر آموزش و پرورش!

نودیها:خبر اتهام قاچاق دختر وزیر آموزش و پرورش نقل محافل این روزهاست و آخرین اخبار از تبرئه شرکت دختر وزیر از اتهام قاچاق حکایت دارد. چند روز پیش از این … Read More