کلیپ /چگونه از تب کنگو در امان بمانیم ؟

نودیها:تب کنگو این روزها گرمای خبرهای سلامت رو بالا برده. این تب خون ریزی دهنده که تنها در بیست درصد موارد کشنده می باشد، یک بیماری مشترک میان انسان و … Read More