نحوه فعال و غیر فعال کردن پیامک های تبلیغاتی همراه اول و ایرانسل

برای غیرفعال کردن پیامک های تبلیغاتی سیم کارتهای همراه اول میتوانید کد ۱ را به ۸۹۹۹ و برای فعال کردن عدد ۲ را به این شماره ارسال نمایید. برای سیم … Read More