باز هم مدافعان حرم غریب ماندند

نودیها:با شروع اکران جهانی فیلم «تایگر زنده است»، سلمان خان سوپر استار سینمای هند در فیلمی که روایت معکوس از واقعیت دارد، به تنهایی به پیکار داعش می‌رود و گروگان‌های … Read More