ایران برای «تأمین غذای یک میلیارد نفر» آب نمی‌خواهد، فکر می‌خواهد

نودیها:در نظام تولید سنتی و خودگردان، ضریب تولید داخلی و خودکفایی در تأمین مایحتاج بالاست، اما در نظم «مَس‌پروداکشن» (تولید انبوه) هر تولیدکننده برای مصرف و کسب سود، به هزاران، … Read More