کتاب‌های درسی کجا و چگونه تالیف و چاپ می‌شوند؟+ گزارش تصویری

 کتاب درسی از جمله ملزومات آموزش است و دستگاه تعلیم و تربیت هر ساله هزینه هنگفتی را برای تألیف و چاپ کتب درسی صرف می‌کند. تیراژ ۱۲۴ میلیون جلدی کتب … Read More