چرا نمی‌شود به آمریکا اعتماد کرد

نکته جالب توجه در این جستار تاریخی آن است که بد عهدی های آمریکا را نسبت به بزرگترین هم پیمانش یعنی انگلستان برمی‌شمرد.   با توجه به نزدیک شدن به … Read More