فیلم/آشنایی با سرگذشت مریم میرزاخانی نابغه ایرانی علم ریاضی

نودیها: مریم میرزاخانی متولد۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۶ می باشد . او ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد است. وی در سال ۲۰۱۴ به خاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی … Read More