ضربه جام جهانی فوتبال به اقتصاد جهان + نمودار

نودیها:صندوق بین المللی پول در گزارشی از کاهش بهره وری در اقتصاد جهان به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال خبر داده است. در جریان بازی های جام جهانی فوتبال برخی … Read More