اقتدار ایران محدود، محصور و تعلیق نمی‌شود

 یک نوع غنی‌سازی در باورهای مردم ایران شکل‌ گرفته که عامل اقتدار شده و محدود، محصور و تعلیق نمی شود.  سعید جلیلی بامداد سه شنبه در مراسم احیای مسجد سید … Read More