فقط خانواده سیف نیستند که اقامت گرفتند!

نودیها:بالاخره سیف بعد از پنج سال ریاست بر بانک مرکزی، ساختمان میرداماد را تحویل همتی استاد دانشگاه تهران و رئیس بیمه ایران داد. سیف عملکردی از خود به جا گذاشت … Read More