جناب آقای یککاره

مدیر (جزء )محترم ( معاودت! )دانشجویی

موضوع : درخواست خوابگاه دانشجویی

با سلام و احترام

( البته الان یک  کاره ئی شدید و جواب سلام رو هم نمیدید !)

بدینوسیله اینجانب فلک زده ی دوران دانشجوی ورودی سال ۱۴۰۰ تقاضای خود جهت استفاده از خوابگاه دانشجویی را بحضور معروض میدارم . خواهشمند است با توجه بعد مسافت از موطن اصلی اینجانب در شهر دور تا دهکوره دارغوزآباد سفلی مساعدت لازم جهت تخصیص خوابگاه مبذول (و از معاودت غیر لازم محذور! ) نمایند.

پیشاپیش از جنابعالی کمال تشکر را دارم.

امیدوارم کار هیچ بنده ی خدایی به شما نیفته حتی گرگ بیابون ! آخه ناف شما رو با نه زدند !

با تشکر

فلک زده